Algemene voorwaarden


Als je een afspraak maakt bij Helpende Handen voor een behandeling, stem je in met de algemene voorwaarden zoals deze op de website staan vermeld.

Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne vind ik erg belangrijk en verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

Tijdens een eerste behandeling zal voorafgaand van de massage de cliënt een aantal vragen worden gesteld m.b.t de gezondheid, klacht en verwachting ten aanzien van de behandeling. De cliënt verplicht zich via het intakeformulier relevante informatie te verstrekken. Eventueel medicijn gebruik dient de cliënt vooraf door te geven. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is deze zelf verantwoordelijk om dit aan de masseur door te geven.

Een eerste afspraak duurt ongeveer 90 min. De vervolgafspraak duurt ongeveer 75 min.

Bij praktijk Helpende Handen worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een behandeling en dan ik de cliënt doorverwijzen naar de huisarts of specialist. Bij medisch klachten dient de cliënt te overleggen met arts of specialist voordat een massage behandeling kan worden gestart.

Alle informatie die de cliënt tijdens het intakegesprek en de behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de behandeltijd.
Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd of vergeten, worden volledig in rekening gebracht. Bij overmacht of ziekte aan de kant van Helpende Handen zal zij de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Tijdens de behandeling staat de mobiele telefoon uit tenzij anders overeengekomen.

Kado- of kortingsbonnen zijn 1 jaar na afgifte datum geldig tenzij anders overeengekomen. Kadobonnen zijn niet tegen kontant in te wisselen.

Geen enkele behandeling bij Helpende Handen heeft enigszins met erotiek/gemeenschap te maken. Cliënten die dit niet respecteren worden verzocht de praktijk te verlaten en niet meer terug te komen.

De betaling kan kontant of per bank (binnen 14 dagen na behandeldatum) voldaan worden.

Praktijk Helpende Handen is niet verantwoordelijk voor materiële en/of immateriële schade die is ontstaan voor, tijdens of na de behandeling.