Holistische Massage


Holistische massage is een van de oudste vormen van massage. Een Holistische massage combineert de beste elementen uit verschillende massagetechnieken, zoals de Ayurvedische en klassieke massage. Je wordt gemasseerd met een specifieke olie op basis van jouw vraag, dit versterkt de werking nog verder.

De holistische massage richt zich op de mens als 'geheel': lichaam én geest. Er zijn bepaalde punten in je lichaam waar je emoties, energie en spanningen opslaat - in de massage zoeken we naar die plekken en heffen we niet alleen de blokkades op, maar laat ik je ook weer 'thuis' voelen in je lichaam.

We verzetten ons vaak tegen pijn. En juist het verzet kost veel energie en blokkeert de doorstromig. Door naar de pijn toe te durven gaan kan je helen op zowel fysiek, mentaal als emotioneel vlak. Holistische massage brengt je weer in contact met je lijf. Weggestopte emoties komen vrij, blokkades worden opgeheven en de energie kan weer vrij kan stromen. Door de massage wordt je zelfgenezend vermogen geactiveerd.

Niet denken maar voelen!

 Zo ziet een Holistische behandeling eruit: 

  • De Intake:        Bij binnenkomst nemen we de tijd om je vragen door te nemen
  • Onstspanning:  we starten met een ontspanningsfase zodat je in contact komt met je lichaam
  • Behandeling:    Op basis van de intake werken we vervolgens aan het gebied dat aandacht vraagt
  • Afronding:        De behandeling kan veel los maken, we ronden daarom af met een milde massage om alles te laten bezinken

 Wil je meer weten hoe een Holistische massage in zijn werk gaat?

Het weekblad Elle heeft een aantal massages getest. Leer er hier meer over: